SMÖJTRÄVÄGEN 29

Datum : 25 oktober 2007

En älg har förirrat sig till området och har under några dagar smugit omkring på tomter och gator till allmän beskådan.
Mia är kall och dokumenterar älgen på baksidan.

Datum : 27 juli 2007


Planteringen på baksidan, malvan blommar.

Datum : 23 maj 2007


 

Datum : 1 maj 2007


 


Mathias Uhlán