SMÖJTRÄVÄGEN 29 - Diverse

Datum : Augusti-September 2009

Bilder från trädgården från augusti och september. Mycket är överblommat, men några växter har växtkraft kvar.

http://galleri.uhlan.se/#6


Mathias Uhlán