SMÖJTRÄVÄGEN 29 - Ombyggnad av balkongen

Datum : 30:e juni - 2:a juli 2009

Rivning och återuppbyggnad av balkongen.

Överliggaren var riktigt rutten! Bara att bryta bort.

Påväxten på brädorna ökar med avståndet från fasaden. Brädorna under takfoten är nästan helt befriade från påväxt.

Knackar bort staketplankorna och slår ur spikarna.


Hörnstolpen kapad och intäckt som skydd mot regnet. Den friska delen fick vara kvar.


Motstående hörnstolpe var så dålig att den fick kapas i nivå med golvet.

Grannens balkong behöver också åtgärdas.


Den murkna hörnstolpen ersatt med en ny. Allt ändträ behandlades med grundolja.

Balkongbrädorna rengjorda och grundoljade i ändar och där de tidigare varit spikade mot reglar.

Balkongen är klar!

Nu väntar målning.


Mathias Uhlán