SMÖJTRÄVÄGEN 29 - Diverse

Datum : Maj-Juni 2008

Diverse bilder från trädgården. Det är mycket torrt just nu, har inte regnat på ett par månader.


Sista hörnet på stenläggningen.


Stenkanten är klar!


Hörnet med smultronplantor.


Irisen i vattenspridaren.


Pijonen blommar


Mathias Uhlán