SMÖJTRÄVÄGEN 29 - Häcken

Datum : 04 och 10 Maj 2008

Arbetet går vidare med rabatten framför skärmen och stenläggningen längs häcken. Stenarna är hämtade längs skogsvägen upp mot kraftledningen samt köpt på Allt I Mark i Tagene.


Rabatten är anlagd med stenram runt om. Nu fattas bara växterna... Bilder från 4:e maj.


Vackra kullerstenar från Allt I Mark.


Några växter har hittat hem...


Lupiner i en av rabatterna längs stenmuren.


Den 10 maj på Maltes 70-årsdag fortsatte arbetet med stenläggning för delen längs häcken.
Grävde bort gräset, la ut geotextil och däreftr stenflis att lägga stenen i.


Avenbokshäcken har tagit sig riktigt bra!


Nu fattas bara delen nere i hörnet...


Mathias Uhlán