SMÖJTRÄVÄGEN 29 - Utsikt

Datum : 24 april 2008

På begäran kommer här några utsiktsbilder från balkongen på framsidan.


Vy mot vänster.


Vy mot höger.


Vy längs gatan ner mot höger.

Dessutom ett par bilder på baksidan, en på den nyplanterade avenbokshäcken och en på planteringen.


Mathias Uhlán