SMÖJTRÄVÄGEN 29

Datum : 29-30 april 2006

En ny plantering ska anläggas på baksidan. Den kombinerade gung- och torkställningen togs bort och de två planteringarna framför skärmarna vid altanen likaså. Komposten flyttades ut utanför stenmuren men togs tillbaka igen.


Ställningen är borta och komposten ska flyttas.


Makadam 5-8 levererades från Ballast på fredagen, 2 ton.


Kompostjord att fördela ut i rabatterna.


Komposten utanför muren... Såg inte bra ut, flytt tillbaka igen...


Mycket att gräva för hand.


Edvin hjälper gärna till.


En första grusning.


Edvin justerar stenarna som pappa lagt.


Två flitiga arbetare.


Det börjar ta lite form.


De första växterna är plats efter att Mia planerat och funderat tillsammans med Annika.


Det är fint med sten.


Mathias Uhlán