SMÖJTRÄVÄGEN 29

Datum : Juni 2005
Bilder för planering för trädgården och främst då baksidan.


Ytan ute på kanten där vi gärna vill få till en sittgrupp, skyddad både från gångvägen och från grannarna.


Panoramabild på baksidan.


Bild tagen mot huset.


Vy längs stenmuren vid gångvägen.


Carporten.


Framsidan.


Mathias Uhlán