GERREBACKA SKOG

Datum : 20030320-23
Leverans av marksten från Skanska Prefab kom under torsdagen. Fredagen ägnades åt att komplettera upp med bärlager och sättsand.
Helgen gick sedan åt till att lägga sten och trappor.


Leverans från Skanska Prefab, 7 ton sten.


Släpet hyrt för morgondagens gruskörning.


Edvin hjälper till med lossning av bärlager.


Tidigt i ottan, den marksten som blev lagd under fredagen.


Uteplatsen framför förrådet nästan klar.


Ytan mellan huset och car-porten.


Mur och trapp påbörjat framför köksfönstret.


Trappblocken väger 150kg - tog hjälp av Släpis.


Samtliga Campus-block på plats.


Läget efter helgens stenläggning, bara lite finputs kvar på framsidan.


Utrymmet mellan gången och häcken ska sättas med kullersten.


Den del som återstår av stenläggningen.


Mathias Uhlán