GERREBACKA SKOG

3D-modell på vårt hus, från presentationsmaterial från Egnahemsbolaget.
Vårt hus är det med stenmuren längs car-porten.
Huset har beteckningen D69 på Egnahemsbolagets hemsida.Mathias Uhlán